Beeldende therapie

Beeldende therapie is een vaktherapie en helpt om disfunctionele manieren om met emoties en gevoelens om te gaan te veranderen. Deze manieren zijn vaak in het verleden ontstaan en kunnen in het heden voor klachten zorgen.

Je wordt uitgenodigd te doen en te ervaren. Het is een therapie die je ondersteunt om via eenvoudige beeldende materialen en via simpele opdrachten tot expressie te komen.

Zo ontdek je je eigen manieren van waarnemen, denken, voelen en handelen op een nieuwe manier. Het beeldend werk dient als een spiegel voor het handelen van de mens. Deze spiegel bekijken we na afloop samen en is een aanknopingspunt voor het verdere verloop van de therapie.

De aanpak en behandeling wordt afgestemd op hulpvraag, levensfase en draagkracht. Ervaring met beeldend werk is niet noodzakelijk.

we werken met kunstzinnige materialen; oa kleurpotloden, (was)krijt, verf,  papier, olie- en zachte pastel, houtskool, collagematerialen, klei of  speksteen.

Het is laagdrempelig; creëren is een natuurlijke manier om gevoelens te uiten. Het is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij sprake is van een concreet werkproces en eindresultaat, het doen en ervaren staan centraal.

Kortom: Je hoeft om aan beeldende therapie mee te doen geen speciale kennis of ervaring met beeldend materiaal te hebben.

het is werken met je handen en niet met je hoofd!

 

doen wat werkt

ik werk vanuit verschillende invalshoeken;  de mentaliserende therapie, ACT- en  de tekenbeweging zijn inspiratiebronnen.   Doen wat werkt staat daarbij centraal. Door erachter te komen welke vermijdingsstrategie je toepast, in welke patronen je denkt en vooral ook over welke kwaliteiten je beschikt, werken we toe naar het inzetten van je eigen persoonlijke waarden. Het doel is psychologische flexibiliteit;  het kunnen omgaan met alles wat op je pad komt. Wat er op je pad komt valt niet te controleren, maar iedereen kan nieuwe manieren leren om te gaan met wat er is.